Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page
Klitrosebugtens generalforsamling

Generalforsamling

afholdes 28. maj kl. 10 i Forsamlingshuset.

Læs: Indkaldelsen - Regnskab 2021 - Budget 2023 - Beretning - Referat


Vandværket

YLV

Fra generalforsamlingen 14. maj 2022.
Vandværket er velfungerende. Der er vand nok – også i højsæsonen – og kvaliteten er i top. Hårdhedsgrad: 8. Priserne fastholdes i 2023. Opsætning af de nye digitale målere påbegyndes i år, og fortsætter de følgende.

Naturplejedag

NATURPLEJEDAG LØRDAG DEN 14. MAJ

Lørdag formiddag mødte mere end 20 personer, store og små, nye og “gamle” medlemmer, op til arbejdsdag på vores fællesarealer. Der blev ydet en stor indsats, først og fremmest med at fjerne gyvel på arealerne ved Søstensvej, Nøkkerosevej og Klitrosevej samtidig med hyggeligt samvær. Dagen blev traditionen tro afsluttet med en meget hyggelig fælles frokost.

Tak til alle for en arbejdsomt og fornøjelig dag sammen.

Næste naturplejedag er planlagt til lørdag den 16. juli 2022, også med efterfølgende frokost. Indbydelse vil blive udsendt ca. 3 uger før.

På gensyn.


Den lille Grønne 2022 - link

Tømning ændres til torsdag efter 4. januar - se kalender

Den lille Grønne 2022


Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen

 

Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

 

xxx

Tour de France i Odsherred – 2. juli.
Tour de France
  • Link til Touren i Odsherred - her
  • Rolf og Ritter kører Touren - Se mere her

Brugsen udvider

Brugsen udvider

Brugsen planlægger en udvidelse til 15 mio. kr. Arbejdet påbegyndes efter sommertravlheden. Se større format


Makrelfestival 2022
Årlig tømning af septiktanken

Slamsuger

Hidtil er septictankene blevet tømt hvert tredje år. Nu skal de tømmes hvert år. Den årlige udgift stiger til 1.075 kr. Læs mere her


Sjællandsleden - På tur fra Odden til Sonnerup skov
Odden færgehavn til Sonnerup skov
Læs mere og se udsendelsen her


Hvem ejer jollerne?
Joller på stranden

Bestyrelsen opfordrer ejerne af de 3 både der ligger på stranden ved det store fællesareal for enden af Søstensvej til at melde tilbage. Eventuelt kan I markere på båden hvem der ejer den pågældende båd.


Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.

 

 

 

 

 

 

top næste »
 
 
 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

 

Login