Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen
top
Page
 

Grundejerforeningen KLITROSEBUGTEN, CVR-nr 33218206, omfatter 145 parceller i det meget smukke naturområde beliggende på spidsen af Sjællands Odde.

 

 

Området, der er beliggende på nordkysten direkte til Kattegat, består af store naturgrunde med et stort fællesareal mellem de forreste grunde og Kattegat.

 

 

Man kan stadig se resterne af den tidligere store lyngbevoksning selv om nåletræerne er begyndt at skygge for den. I forsommeren lyser gyvelen op med sine dejlige gule blomster og skaber solskin. Her er et enestående dyreliv. Fuglelivet er mangfoldigt, og forøges i forår og efterår når trækfuglene passerer forbi. Her er en stor bestand af råvildt, og egern og harer er ved at vende tilbage efter at have været væk i nogle år.

 

 

Der er tidligere gravet efter sten i området, og det præger kystlandskabet.

Ud mod havet ligger flere rækker høje volde, der er bevokset med nøjsomme planter.

Lyset er klart, så det er en smuk oplevelse at se hav og landskab her oppe fra - både når det er vindstille og der kommer en strid blæst fra havet.

 

 

 

Kørevejledning

Når man kommer fra Nykøbing Sj. på Oddenvej, drejer man til højre ved Olga´s Butik og fortsætter ud ad Gnibenvej. På Gnibenvej drejer man til højre enten af Søstensvej (1. vej til højre) eller til højre af Klitrosevej (2. vej til højre) for at komme til sommerhusene.


 

Klitrosen

Latin: Rosa pimpinellifolia

Udseende
Arten kan blive op til 1 m høj og er en rigt småtornet busk. Tornene er spinkle, rette og nåleagtige og sidder meget tæt op ad skuddene. Klitrosen danner et dybtgående og forgrenet net af underjordiske rodudløbere og er velegnet som sandbinder.
Løvet er mørkegrønt med mat overside og ofte rødlig rand. Bladene er uligefinnede og har mange småblade.
Klitrosen har hvide, velduftende blomster, der blomstrer i juni/juli.
Hyben er små, ca. 1 cm, brunlig-sorte, og de bliver siddende på busken til langt hen på vinteren. De modnes i september/oktober måned.
Hyben blev tidligere brugt til syltetøj, marmelade og vin, og de er meget velegnede til fremstilling af kryddersnaps

Voksested
Klitrosen er meget lyskrævende og tåler ikke at blive overvokset. Arten er specielt velegnet til meget tørre sandjorde. Den tåler salt, men er ikke robust over for vind. Findes vildtvoksende i de vestjyske klitter og klitheder, hvor den lokalt kan forekomme i store tætte krat, men oftest finder man den i smågrupper og klynger spredt i landskabet.
Den enkelte plantes højde afspejler nøje læforholdene på voksestedet, idet skuddene kun rager ud af vegetationslaget hvor der er meget læ, f.eks. bag småklitter og ene-og havtornbuske. Der hvor den har etableret sig meget åbent, bliver skuddene sjældent over 0,5 m og oftest kun 20-30 cm høje, mens den under mere beskyttede forhold, f.eks. på indlandslokaliteter, kan blive op til 1,5 m.

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login