Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Aktuelt
top
Page

Badebro 2023


Bro

Kære medlemmer i Klitrosebugten,

Ved seneste Generalforsamling blev et forslag til etablering af en badebro på Grundejerforeningens kyststrækning diskuteret. Forslaget kunne ikke komme til afstemning, idet det ikke var indleveret i rette tid til Generalforsamlingen.

Det blev imidlertid aftalt at der nedsattes et lille udvalg der skulle arbejde videre med forslaget, mhp. på at et fuldt belyst forslag kunne komme til afstemning til næste Generalforsamling i 2024. Det forslag der skal tages stilling til, er det forslag der blev diskuteret på Generalforsamlingen.  Til dette skal tilføjes at en enkelt badebro, der placeres centralt i Grundejerforeningen, vil komme til at ligge ud for Nøkkerosevej. Yderligere kan det tilføjes at man med Grundejerforeningens nuværende kassebeholdning i princippet kan finansiere en badebro. Prisestimatet initiativtagerne har fået fra en leverandør er:

Etablering: 80,000 – 140,000 kr (incl. Moms) afhængig af tilvalg og længde af adgangsvej (over strand).

bro

Op og nedtagning af ved entreprenør: 20,000 kr (incl. Moms) pr år.

Initiativtagerne har fået oplyst at der er mulighed for støtte fra Friluftsrådet, der har støttet et lignende projekt i ’Guldkysten’ med 50,000 kr.

Til belysning af forslag vedlægges billede af den påtænkte løsning.

Klitrosens medlemmer opfordres hermed til at indikere deres interesse i projektet – der alene én stemme pr parcel. Afstemningen lukker den 20, oktober kl 24:00.

Alle medlemmer modtager en mail med et link til en afstemningside, hvor besvarelserne samles op - anonymt.

 

 

Arkitekturpolitik

Arkitektur

Den 5. september vedtog Byråd et forslag til Odsherreds Arkitekturpolitik, og vi vil meget gerne høre jeres mening!
Send bemærkninger, kommentarer eller ideer til arkitektur@odsherred.dk før den 31. oktober 2023.

En arkitekturpolitik er Byrådets hensigtserklæring om hvad vi bør have fokus på når vi bygger og hvordan kommunen vil søge at påvirke og inspirere bygherrer. Der er ikke hjemmel til at stille krav i en arkitekturpolitik så den kan kun sætte sig spor i byggeriet af frivillighedens og dialogens vej. Men med politikken appellerer Byrådet til alle byggeriets parter om at øge sit fokus på vores byggede miljø.

Politikken er opdelt i 3 dokumenter:

  1. Politikken, som skal være brugbar over flere år.
  2. En handleplan som skal revideres hvert andet år.
  3. Et idekatalog, som løbende opdateres med alle input vi får ind fra borgere, politikere og virksomheder.

Politikken er opdelt i 3 temaer:
Identitet og historie.
Landskab og miljø.
Mennesker og samtalen.

Første kapitel sætter fokus på Odsherreds identitet og historie, Odsherreds kultur­arv, og den måde vi kan styrke bevidstheden om kvaliteterne gennem registrering af bevaringsværdier og kulturmiljøer. Vi fokuserer også på steders identitet og vigtigheden af at tilpasse arkitekturen til sine omgivelserne. Til sidst er der et afsnit om vedligeholdelse af ældre bygninger, fordi det er de bygninger, som er med til at skabe Odsherreds identitet. Vi skal værne om den historiske fortælling i vores byggede miljø ved at sikre gamle huse mod ned­rivning og udslettelse, ikke kun fordi vi vil bevare vores kulturarv, men også fordi bevaring er mindre belastende for klimaet end at bygge nyt.

Det andet kapitel handler om Odsherreds landskab og miljø. Vi sætter fokus på, hvordan vi skaber arkitektur, som spiller sammen med landskabet, og hvordan vi skal sikre bebyggelse af god arkitektonisk kvalitet i det åbne land og i sommerhusområderne. Samtidig sætter vi fokus på, hvordan byen møder landet, og hvordan vi samtidig tænker på miljøet. At bygge af høj kvalitet, er i høj grad en måde vi kan tænke på miljøet.

I sidste kapitel er fokus på, hvordan den demokra­tiske samskabelse er nødvendig for at skabe god arkitektur. Odsherreds arkitektur skal tage udgangspunkt i de mennesker, der bor her og være tilpasset til, hvor­dan vi bruger vores bygninger og bymiljøer. Det er af væsentlig betydning at, der er sammenspil mellem de fysiske rammer og de aktiviteter, der skal foregå i vores bymiljøer. Det er derfor altafgørende, at de mennesker som skal bruge bygninger eller bymiljøer, er involveret i processen med at skabe og omdanne vores byer og bymiljøer.

Med venlig hilsen

Ella Cadee
Byplanlægger

Link til yderligere information -HER

 

« forrige top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


 

 

 

Login