Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page
Årets første naturplejedag 1. juni.

naturpleje

En dejlig og hyggelig sommerdag med 16 deltagere, som gik ihærdigt og meget produktivt til værks med pleje af vores fællesarealer. Denne gang blev der fjernet roser - og enkelte gyvler - på arealet mellem Nøkkerosevej og Buskrosevej. Dagen blev traditionen tro afsluttet med en god og velfortjent frokost. Se mere


Generalforsamlingen 2024

GeneralforsamlingIndkaldelse - Regnskab 2023 - Budget 2025 - Bilag badebro - Valgoplæg - fuldmagt - referat


Odsherred  Kommune

Odsherred Kommune

  1. Kommunal praksis [ved badebroer] link

Naturinteresser vil blive lagt til grund for alle afgørelser.
Det vil sige beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder, landskabelige værdier og fredningsmæssige interesser vil have en væsentlig indflydelse på afgørelsen. Med mindre ganske særlige forhold kan gøres gældende, er det praksis i kommunen af meddele afslag på ansøgning om opførelse af enkeltmandsejede bade- og bådebroer, med mindre ejeren er villig til at lade alle benytte broen.
Det vil være fremmende for en eventuel tilladelse, at flere grundejerforeninger eller grundejere vil gå sammen om etablering af en bade- og bådebro. I tilfælde af en ulovligt opført bade- og bådebro vil en ansøgning om lovliggørelse sidestilles med en almindelig ansøgning om tilladelse til at opføre en bade- og både bro. Det kan således have den konsekvens, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder, at der skal meddeles afslag på ansøgningen/lovliggørelsen, at bade- og bådebroen skal fjernes.
Der skal være et reelt behov for en bade- og bådebro. Kan der bades fra stranden uden at skulle forcere større områder med sten og tang, vil det anses for unødvendigt med etablering af en bade- og bådebro.

Google Maps

Google maps Nøkkerosevej


Logo

Kriterier og vilkår for støtte til lokale projekter

Herunder kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og se, hvad vi lægger vægt på, når vi behandler ansøgninger:


Andel 2500

Få 2.500 kr. udbetalt inden 31. maj. Læs mere


Huller

Vi har mange huller i vejene i år. Der er kommet store mængder regn, og hvis vandet ikke kan løbe ud til siderne, får vi huller. Her er det ikke kun slidlaget, der er væk - småstene her ligger normalt længere nede.
En af årsagerne er, at vejene fejes rene, og materialet lægges som 'vold' i rabatten.


foto

I takt med at et stigende antal beboere i Klitrosebugten prøver at sikre sig mod indbrud anskaffes videoovervågning af hus/grund. Det har givet anledning til at der er blevet observeret en stigning i uønskede besøg på ens grund. Det er også observeret at folk decideret står og kigger ind ad alle vinduer – ja sågar lufter hund på fremmed grund.
Denne adfærd er selvsagt helt uacceptabel og bestyrelsen må i den sammenhæng gøre opmærksom på foreningens ordensreglement. -  Samtidig gøres opmærksom på de regler der gælder for overvågning af offentligt område.


Bliv tryg ..

Bliv tryg i dit hjem - fra Vestsj. Politi.   Se folderen


Stormen Pia

Stormen Pia

Se billeder fra stormen Pia den 22. dec. 2023


Den lille Grønne 2024 - link

Den lille Grønne 2024

 


Stormen 8. august 2023

Stormen 7.-9. aug.


Årets anden naturplejedag
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery

Igen en dag med stort engagement - fra 28 deltagere.
Læs mere her, og se billeder fra dagen LINK


Jørgen Stoltz lagde en folder om pleje af naturgrunden:

Vilde blomster

Slå området tidligt - i april eller starten af maj, så de blomstrende urter får en chance.
Næste klip sker igen sidst i september eller oktober.
Det er afgørende at du fjerner materialet, når du har slået og klippet - det fjerner næring og giver lys til bunden.
Invitér naturen ind på grunden - Link

 
Vandværkets generalforsamling

Vandværket

afholdt 25. maj kl.10.30 - Link

Fra generalforsamlingen:

Nye vandmålere forventes opsat i 2024 hos alle.
Drikkevandet er fint - alle krav er opfyldt -  og er fri for PFAS med hårdhedsgrad 8.
Prisstigning i 2025 med 8% pga. inflation.
Vi har et absolut velfungerende vandværk.


Skæmmende affaldsbeholdere

Læs Jyllands-Postens artikler: "– det vækker kras kritik"

Kaos

Kaos

Kaos

Kaos

Der ligger mange væltede affaldsbeholdere på veje og i rabatter. De skæmmer og påvirker oplevelsen af naturen i vores dejlige område.
Beholderne må ikke stå ude på vejen eller i rabatten, men skal placeres inde på grunden - max. 5 m fra skel.  Kommunens anvisning.


Naturplejedage
Rådyr i lyngen

Råer i lyngen

Vi er i slutningen af februar. Bukken har stor opsats og begynder snart at feje.


Hvad sker der?
Senil lyng
Senil lyng kan fornyes. Læs mere

Udflugter, ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


GenbrugsstationenGenbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sigSkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejeneBeskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)


Stenlejerne - for enden af Søstensvej

Historie

Det er svært at forestille sig, at denne kolos har ligget for enden af Søstensvej. Nye kort og luftfotos har givet mulighed for at placere bygningerne på nutidige kort.  Se mere her.


 Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

Sidst ændret: June 08, 2024, 18:44
top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login