Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Flora & Fauna > Vintergæster
top
Page

 

 
  Hvem flytter ind, når du flytter ud?

Når du og naboerne lukker jeres huse af for vinteren, efterlader I en fredfyldt plet, som måske vil tiltrække forskellige dyr, dels på grund af freden, men også fordi de kan finde en tør bolig for vinteren. Ja måske bliver de så begejstrede for stedet, at de ønsker at stifte familie der.

 

Derfor bør du, inden du forlader dit fritidshus for vinteren, gøre dig klart, hvilke dyr der kan tænkes at flytte ind på din grund og i dit hus og hvorvidt du vil kunne affinde dig med dem huset. Sørg for at disse er lukket helt fremover. Det kan være spændende at komme op til fritidsgrunden om foråret og møde et kuld rævehvalpe, som leger på grunden. Er grunden stor ”vild” nok til det, kan du vel godt leve at de har fundet ind under dit brændeskur eller gravet sig ind i en lille forhøjning på grunden? Hvert år oplever nogen fritidshusejere imidlertid, at en rævefamilie har fundet bolig under selve huset eller terrassen, og det er til gene for begge parter.

 

De værste og hyppigste problemer

- er imidlertid mus og rotter. Sørg for at der ikke er noget spiseligt tilgængeligt i huset. Det betyder at selv mel, kaffe og stearinlys, skal gemmes i metaldåser eller i skabe, som er musesikre. Ét er, at de ikke kan finde noget at spise, men bedst er det vel at de slet ikke kommer ind. Ofte finder de ind langs rør- og ledningsindføringerne til huset. Sørg for at de er lukket helt til med et materiale, som ikke kan gnaves i stykker. Står huset på sokkelsten eller har på anden måde fri adgang under huset, har man nærmest inviteret de vilde dyr til en vinterbolig under og måske op i huset. Dette kan stoppes ved at sætte tætmasket trådnet hele vejen rundt om huset. Trådnettet skal være gravet 20-30 cm ned i jorden og fæstet med en liste mod huset. Ofte er der også utætheder ved spær og loftbjælker, som bør efterses og tætnes.

 

Er de alligevel kommet ind, kan man for at forebygge en opformering sætte, en eller flere smækfælder under køkkenvasken og hvor man i øvrigt har erfaring for at de kommer. Jeg vil ikke anbefale at udlægge musegift. Du ved jo ikke, hvor de lægger sig til at dø - og lugte - eller om det overhovedet er mus, som kommer til at spise det. Fælder, som fanger dyr levende, må ikke bruges, når de ikke kan blive tilset dagligt.

 Såfremt du får besøg af rotter, skal det straks meldes til kommunen, som så tager sig af bekæmpelsen. Rotter røber sig ved at lave huller, som ligner små rævegrave. Altså med en lille vold al det udgravede materiale lige bag hullet.

 

Måren som jæger

Både rotter og mus kan lave store skader ved deres gnav i ledninger og isolering. Derfor er det måske slet ikke nogen skade til, at du får et mårdyr på din grund eller i et udhus. Fælles for husmåren, minken, ilderen, hermelinen også kaldet lækat og den mindste, bruden, er at de er fortræffelige jægere på godt og ondt. De kan nemlig alle fange både mus og rotter, men de tager også fugle.

 

En husmår på loftet kan være forstyrrende, men værre er de ødelæggelser i isoleringen, den kan lave. Mårdyr er renlige dyr, som har et fast sted, hvor de lægger deres ekskrementer. Har man valgt at leve med en mår på loftet, kan det være en idé at lægge nogle aviser eller flade papkasser i hjørnerne, hvor måren ofte vil finde på at lægge sine ekskrementer. Har du en mår i huset, kan du rekvirere en brochure herom hos vildtforvaltningskonsulenten på det nærmeste skovdistrikt, som i Odsherred er Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland, 59 32 80 16.

 

 Af Jørgen Stoltz, naturvejleder

 

 

 

 

 

 

 

 
« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login