Lyngpleje med maskiner

 

Der bliver gravet og kørt med maskiner som aldrig før på fritidsgrundene her i Odsherred.

En pragtfuld naturgrund kan splittes ad på en enkelt dag — sørg derfor for, at det er den rigtige maskine med den rigtige fører du slipper løs på din grund.

Næsten alle håndværkere er i dag i besiddelse af en minigraver og kan på en dag endevende din fritidsgrund i forbindelse med ombygning, kloakering, rydning af krat eller i anden sammenhæng.

Grunden kan, hvis den tidligere har været blomsterrig eller lyngdækket, lide ubodelig skade. Men med den rette maskinfører kan den også genopstå med nyspiret lyng og blomster. Det kræver omtanke og hensynsfuldhed, men behøver ikke at koste ret meget.

 

Ved gravearbejde - på grunden skal du være opmærk som på:

 

• Maskinen bør kun køre der, hvor der skal graves op. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, må der udlægges køreplader eller overjorden skrælles af og lægges tilbage efter gravearbejdet.

Græstørv skrælles af og fjernes - det øverste jordlag med frø af de vilde planter lægges til en side, så det kan spredes øverst efter gravearbejdet.
• Dybereliggende jord lægges til en anden side, så det igen kan komme dybest ned i udgravningen.
• Vær tålmodig og undlad at så græs, hvis du igen vil have vilde planter på grunden. Det kan tage et par år inden de vilde planter igen får fat.
• Det kan blive nødvendigt at slå og fjerne groft græs og uønskede planter de første år.
• Undlad at få tilkørt muldjord, hvis du vil bevare grundens naturlige plantevækst.


Ved rydning

- af krat med grenknuser eller opgravning:


• Sørg for at alt knust eller fliset materiale rives sammen og fjernes, med mindre du godt kan lide brombær og brændenælder.
• Undlad at så græs, hvis du gerne vil have vilde blomster.
• Slå og fjern uønsket opvækst som brændenælder, tidsler m.m., inden de blomstrer og smider frø.


Slåning af lyng

• Er lynggrunden stor og lyngen gammel, er det maskinkraft, der skal til.

• Skræl græslaget af de steder, hvor du igen vil have lyng eller vilde blomster på din grund.
• Det er vigtigt at maskinen ikke kører i de områder med lyng eller vilde blomster, der ikke skal afskrælles
• Det afskrællede græs bør bortkøres fra grunden.
• Hvis du således kan styre disse prægtige mænd og deres maskiner, får du stor glæde af deres besøg i stedet for ærgrelser over deres hærgen.

Ved gravning på grunden fjernes græstørven og der tages vare på det underliggende jordlag, som oftest vil indeholde tilstrækkelige mængder af frø til at forny naturgrundens blomstring med vilde naturlige blomster.

• Lad den kun slå i lyngris’ hvileperiode fra oktober til 1. april.
• Sørg for at det afslåede bliver revet sammen og fjernet.
• Fjern eventuelle tuegræsser der vokser frem, men ikke blomsterplanter og sandstar.


Ved afskrælning
- af græspelsen på en tidligere lyng- eller blomstergrund.
• Her kan selv en kloakmester med sin gravemaskine gøre lykke.

 

 

Slåning af lyng med en lille terrængående maskine. Der køres kun der, hvor der bliver slået.

Af Jørgen Stoltz,
Silva Danica, silvadanica msn.com

 


Lyngpleje efter frostsvidning

 

1) Afsvedet lyng efter sidste vinters hårde frost

 

2) Lyng der spirer frem igen efter slåning


3) Afskrælning af den tørveagtige humusjord skaber ideelle betingelser for et varigt lyngdække igen

 

 Odsherred oplevede vinteren 2011/12 et par dage med hård østenvind og barfrost. En oplevelse der har sat sine spor på mange, især stedsegrønne, planter. Lyngen er ikke gået fri og hårdest er det gået ud over den gamle, senile lyng, der i forvejen er alderssvækket. Intet er som bekendt ”skidt uden at være godt for noget” – De mange der har troet at lyngen kunne leve evigt bare de lugede græs og anden opvækst væk, må nu erkende at lyngplanter skal forynges inden de går ud af sig selv.

 

Lyngen skal slås i løbet af vinterhalvåret

 

 

Lyngen skal nu have fred sommeren over, selvom den ser sølle ud og kun skyder lidt hist og her. Til efteråret, når saftstrømmen i planten vender og oplagres i rodnettet, er det tid til at slå lyngen. Er der tale om gammel lyng med forveddede stængler, skal den slås af helt nede ved jorden, mens yngre lyng, der har grønne stængler, kan slås i 5-8 cm højde. Det er vigtigt at alt det afslåede materiale fjernes inden foråret. Ellers vil brombær, gederams og hindbærovertage arealet.


Hvis lyngen ikke skyder næste forår

 

Der er en vis risiko for at den ældste lyng går helt ud, ligesom den også ville gøre af alder eller efter et voldsomt angreb af den lille lyngbladbille. Hvis det er tilfældet, vil der være mulighed for at en masse af de lyngfrø, der ligger i jorden og kan holde spireevnen i op til 70 år, vil spire frem i stedet for.

 

Vær tålmodig når lyngen skal spire frem

 

Det tager 3-5 år før at der igen er pæne lyngplanter efter fremspiring. Får vi et tørt forår, kan det være at der slet ikke kommer spirer det år. Spirerne er ganske små det første år og kan nemt forveksles med mos. Det gør ikke noget hvis der gror sandstari små fine rækker. De kvæler ikke lyngen, men kommer der bølget bunke, der er et tuegræs, bør det luges væk.

 

Hvis det hele gror til i græs

 

Man kan være uheldig at der spirer så meget græs frem i det tørveagtige humuslag der ligger under lyngen, at der ikke kommer noget eller nok lyng frem. I dette tilfælde (og i de tilfælde hvor der tidligere har været lyng på grunden og denne er forsvundet og der nu kun gror græs), kan man ty til en sidste udvej. Græsset og en del af den tørveagtige humusjord skrælles / graves af, så man næsten kun har den rene sandbund tilbage. Der skal dog også være lidt af det frøholdige humusjord tilbage. Herefter er der skabt de ideelle betingelser for et varigt lyngdække igen, hvis man vel at bemærke fremover husker af slå sin lyng med jævne mellemrum inden den når at blive for gammel. Med "for gammel" mener jeg, at stænglerne ikke må nå at blive så forveddede at de knækker, når man går i lyngen.


 

God arbejdslyst!

 

Jørgen Stoltz